Tamil

மாலை வணக்கம் கவிதை

மகான் போல நீ வாழ வேண்டும் என்றில்லை, மனசாட்சிப்படி வாழ்ந்தால் போதும்

மாலை வணக்கம் கவிதை | மகான் போல நீ வாழ வேண்டும் என்றில்லை, மனசாட்சிப்படி வாழ்ந்தால் போதும்
மாலை வணக்கம் கவிதை | மகான் போல நீ வாழ வேண்டும் என்றில்லை, மனசாட்சிப்படி வாழ்ந்தால் போதும்

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள்

வகைகள்

நண்பருக்கு பொன்மொழியினை அனுப்பு