Tamil

ஒரு நொடி துணிச்சல் இருந்தால் இறந்து விடலாம்., ஒவ்வொரு நொடியும் துணிச்சல் இருந்தால் ஜெயித்து

ஒரு நொடி துணிச்சல் இருந்தால் இறந்து விடலாம்., ஒவ்வொரு நொடியும் துணிச்சல் இருந்தால் ஜெயித்து விடலாம்

ஒரு நொடி துணிச்சல் இருந்தால் இறந்து விடலாம்., ஒவ்வொரு நொடியும் துணிச்சல் இருந்தால் ஜெயித்து
ஒரு நொடி துணிச்சல் இருந்தால் இறந்து விடலாம்., ஒவ்வொரு நொடியும் துணிச்சல் இருந்தால் ஜெயித்து

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள்

வகைகள்

நண்பருக்கு பொன்மொழியினை அனுப்பு